Erasmus+: Mládež - účastníci přijíždějící do ČR

11. 11. 2020

Mobility KA105, výzvy (2014–2019), aktualizace: listopad 2020

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle vysílající země za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle pohlaví za výzvy 2014-2019.     
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle kraje přijímající instituce za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 4: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit mládeže a pracovníků s mládeží za výzvy 2014-2019.