Erasmus+: Mládež - dobrovolníci vyjíždějící z ČR

21. 12. 2021

Dobrovolnické aktivity, výzvy 2014–2018, aktualizace: prosinec 2021

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících dobrovolníků dle přijímající země za výzvy 2014-2018.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících dobrovolníků dle pohlaví za výzvy 2014-2018.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících dobrovolníků dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2018. 
  • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících dobrovolníků dle vysílací instituce za výzvy 2014-2018.
  • Tabulka 5: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit dobrovolníků za výzvy 2014-2018.