Erasmus+: Mládež - dobrovolníci přijíždějící do ČR

10. 11. 2020

Dobrovolnické aktivity, výzvy 2014–2018, aktualizace: listopad 2020"

 

Obsah 

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících dobrovolníků dle vysílající země za výzvy 2014-2018.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících dobrovolníků dle pohlaví za výzvy 2014-2018.    
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících dobrovolníků dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2018.   
  • Tabulka 4: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit dobrovolníků za výzvy 2014-2018.