Dotazník pro kontaktní osoby v programech AIA, AKTION, CEEPUS a Fondy EHP v období pandemie COVID-19

13. 08. 2020

Zpráva z kvantitativního šetření, červen 2020

Jak ovlivnila situace způsobená pandemií COVID19 práci koordinátorů. Mají k dispozici potřebné informace? Dostávají adekvátní podporu?