Jaký je cíl programu?

Cílem programu je propojit české školy se zahraničními učiteli anglického jazyka a zvýšit tak kvalitu jazykové výuky.

Komu je program určen?

  • Učitelé a zaměstnanci škol

Zapojené země

  • Česká republika

Contact us

Informace pro školy

Nabízíme bezplatnou možnost získání kontaktů na učitele angličtiny ze zahraničí. Tato nabídka není určena soukromým jazykovým školám. 

Jako součást Domu zahraniční spolupráce (DZS), shromažďujeme již od r. 1990 žádosti uchazečů o místa učitelů angličtiny a zprostředkujeme předání jejich nabídek jednotlivým školám. 

Školy v případě zájmu uchazeče kontaktují, dohodnou všechny podrobnosti týkající se pracovního poměru vybraného učitele a spolupracují s ním při zajištění formalit nutných pro zaměstnání cizince. 

Ze strany školy je třeba učiteli zajistit: 

  • Plný pracovní úvazek 
  • Přiměřené bezplatné či finančně dostupné ubytování 
  • Doporučuje se též zabezpečit možnost výuky základů českého jazyka 

Je třeba počítat s tím, že stejného lektora může oslovit několik škol najednou. Proto doporučujeme kontaktovat v prvním kole větší počet zájemců s upozorněním, že mezi nimi bude proveden dodatečný výběr na základě bližšího jednání. 

Odebírat nabídky učitelů angličtiny 

Průběžně rozesíláme informace školám hromadně. K odběru je přihlášena většina gymnázií a základních škol s rozšířenou výukou jazyků. 

Odebírat