Oddělení internacionalizace studia v ČR Domu zahraniční spolupráce plní úkoly při zajištění studijních a výzkumných pobytů oficiálně nominovaných stipendistů.

Komu je program určen

Zahraničním zájemcům o vysokoškolské studium v ČR.

 • Žáci a studenti

Zapojené země

 • Bulharsko
 • Rakousko
 • Egypt
 • Estonsko
 • Francie
 • Gruzie
 • Německo
 • Řecko
 • Indie
 • Itálie

Kontaktujte nás

Stipendia na studium v ČR poskytovaná v rámci mezivládních smluv

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně nabízí stipendia ke studijním či výzkumným pobytům v ČR na základě bilaterálních mezivládních nebo resortních smluv sjednaných s řadou zemí. 

Jaké země jsou v programu zapojené? 

Rakousko, Bulharsko, Egypt, Estonsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Indie, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Lotyšsko, Lucembursko, Severní Makedonie, Malta, Mexiko, Mongolsko, Peru, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Albánie, Čína, Maďarsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Rusko 

Komu je program určený? 

Stipendia jsou určena studentům či absolventům vysokých škol a doktorandům (výjimečně též výzkumným či pedagogickým pracovníkům vysokých škol), kteří si přejí absolvovat studijní nebo výzkumný pobyt na jedné z českých veřejných vysokých škol. Stipendia nejsou určena na letní jazykové kurzy. 

Jak se přihlásit? 

Kandidáty na stipendium nominují výhradně kompetentní orgány příslušné země a podávání přihlášek je možné pouze jejich prostřednictvím. 

Na jak dlouho? 

Délka stipendijního pobytu se zpravidla pohybuje v rozmezí od 2 do 10 měsíců. 

Více informací

Stránky MŠMT

Stipendia na studium v ČR poskytovaná v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce nabízí Česká republika stipendia cizincům na standardní dobu studia v akreditovaných vysokoškolských studijních programech uskutečňovaných na veřejných vysokých školách a ke studiu v kurzu českého jazyka a odborné přípravy. 

Jaké země jsou v programu zapojené? 

Bosna a Hercegovina, Gruzie, Etiopie, Kambodža, Moldavsko, Ukrajina, Zambie 

Komu je program určený 

Stipendijní program je určen cizincům bez trvalého pobytu na území České republiky, kteří jsou státními příslušníky výše uvedeného cizího státu přijímajícího zahraniční rozvojovou pomoc České republiky a splňují podmínky stanovené Dispozicemi k přiznání stipendií vlády České republiky.

Jak se přihlásit?

 1. O stipendium na rok 2022/2023 bude možné žádat od 20. 7. 2021. Každý uchazeč je povinen vyplnit elektronický formulář přihlášky nejpozději do 30. září.  

 2. Vyplněný formulář žádosti bude odeslán příslušnému ZÚ ČR elektronicky – ukončením on-line registrace. 

 3. Nejúspěšnější uchazeči budou vyzváni k předložení kompletní dokumentace v termínu, který určí příslušný ZÚ ČR tak, aby přihlášky s potřebnými doklady byly k dispozici MZV a MŠMT nejpozději do 31. prosince předcházejícího roku. 

 4. Uchazeči, kteří v době podávání přihlášky pobývají na území České republiky, mohou předložit příslušné doklady Ministerstvu zahraničních věcí, odboru rozvojové spolupráce, nejpozději do 20. prosince předcházejícího roku. 

Na jak dlouho? 

Stipendia jsou přiznávána na standardní dobu studia v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce, kterým předchází roční kurz českého jazyka a odborné přípravy, a ke studiu v navazujících magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce.

Více informací

Stránky MŠMT

Důležité termíny

 • 20. 7. 2021

  Otevření podávání žádostí o stipendium na rok 2022/2023 

 • 30. 9. 2020

  Konec podávání žádostí o stipendium na rok 2021/2022 

 • 20. 12. 2020

  Termín předložení příslušných dokladů Ministerstvu zahraničních věcí, odboru rozvojové spolupráce pro uchazeče, kteří pobývají na území České republiky

 • 31. 12. 2020

  MZV a MŠMT musí mít k dispozici kompletní dokumentace nejúspěšnějších uchazečů