Kde v Evropě pomáhá vysokoškolákům stát pokrýt jejich životní náklady a náklady na studium? Kdo může takovou podporu získat? A…

Zpráva z významné evropské události roku 2020 v oboru kariérové poradenství a vzdělávání.

Eurydice představuje nové Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major…

Národní ceny kariérového poradenství 2020 znají své vítěze. Ocenění získalo pět nejlepších projektů kariérového poradenství.

Eurydice přináší novinku The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report (Evropský prostor…

Jaké existují modely organizace primárního a sekundárního vzdělávání a jak dlouho která úroveň trvá? Jak různorodé jsou programy…

Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání? Tomuto tématu se věnuje rozsáhlá…

S podzimem přináší Eurydice každoroční aktualizaci zprávy o platech učitelů a ředitelů škol v evropských zemích Teachers' and…

Již tradičně přináší Eurydice se začátkem nového školního roku publikaci The Organisation of School Time in Europe. Primary and…