Efektivní učení závisí na mnoha faktorech, počet vyučovacích hodin, které mají studenti vjednotlivých předmětech kdispozici, ale…

Publikace Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being, která podává přehled jednak o národních politikách a…

Jaký pokrok učinily jednotlivé země Evropy v oblasti propagace a odstraňování překážek bránících vysokoškolské studijní mobilitě?

Jaké jsou v poplatky související s vysokoškolským studiem a jaké podpory se dostává vysokoškolským studentům?

Získejte pohled na aktuální situaci týkající se výuky cizích jazyků na školách v Evropě.

Zajímáte se o oblast vzdělávání a péče v raném dětství, o osvojování základních kompetencí, předčasné ukončování vzdělávání a…

Hodila by se vám informace, kdy mají žáci základních a středních škol v jednotlivých evropských zemích prázdniny?

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky studentů v matematice a přírodních vědách?

Jaká je struktura vzdělávacích systémů evropských zemí?

V jakém věku evropští žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku?