Dům zahraniční spolupráce (DZS) vytvořil nový formát výměny zkušeností z oblasti mezinárodního vzdělávání mezi odborníky z praxe a zástupci DZS. V…

APPETISER Online poskytuje úvod k využití platformy Erasmus+ Mládež v akci a Evropského sboru solidarity pro mezinárodní práci s mládeží. 2. - 13…

Celorepubliková kampaň STUDUJ. STÁŽUJ. VYJEĎ vyhrála Zlatý středník pro veřejný sektor. Kampaň vznikla s cílem vzbudit zájem mladých lidí o výjezdy…

Pro koordinátory projektů v programech Erasmus+ a Evropského sboru solidarity pravidelně aktualizujeme informace o nových opatřeních v souvislosti s…

Národní podpůrné středisko pro Vás opět připravilo bohatou nabídku webinářů, při kterých se můžete inspirovat příklady využití různých nástrojů či…

Letos již po páté vyhlásila Evropská komise osvětovou kampaň na podporu odborného vzdělávání a přípravy – Evropský týden odborných dovedností. Školy,…

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v letošním roce jednu výzvu navíc. Hlásit se do ní mohou instituce, které chtějí…

Jednou z novinek nového programu Erasmus+ (2021-2027) jsou akreditace organizací. Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se…

Realizujete, nebo jste v nedávné době dokončili vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s…

Seminář pro schválené žadatele z Výzvy 2020 - KA1 mobilita mezi programovými zeměmi (KA103) a mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi (KA107…