Veřejná konzultace probíhala v období od července do září 2021.

Evropský vzdělávací summit se věnoval i otázce wellbeingu a duševní pohody ve školách, a to především během pandemie.

Poslechnete si příklady dobré praxe a zjistěte jaké příležitosti vám nabízí program Horizont Evropa.

Připravované strategii byla věnována jedna panelová diskuze Evropského vzdělávacího summitu 2021.

Pracovní skupina IGLO pro oblast inovací se věnovala funkci a výběru programových manažerů EIC.

Podle údajů Evropského statistického úřadu členské státy EU investovaly v loňském roce do výzkumu a vývoje celkem 311 miliard eur.

Plenárnímu zasedání naposled předsedal Jan Hrušák, který tak uzavřel své tříleté období na pozici předsedy ESFRI.

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum(ERCEA) hledá vhodné kandidáty a kandidátky na pozice vyslaných národních expertů v…

Přidružení je důležitým milníkem pro užší spolupráci EU se západním Balkánem v oblasti výzkumu a inovací.

Strategie Globální brána pomůže řešit globální nedostatek investic a naléhavé globální výzvy.