Zpráva z workshopů zástupců Domu zahraniční spolupráce a Slovenské akademické asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.

Přinášíme vám speciální číslo našeho čtvrtletníku Mozaika, které se ohlíží za sedmiletým obdobím programu Erasmus+.

Reportáž z celodenní online konference vzdělávání PREF 2020 s velkou účastí zástupců Domu zahraniční spolupráce.

Dům zahraniční spolupráce se tento rok poprvé zapojuje do celosvětových oslav štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday.

Reportáž z online konference "S Erasmem+ zkvalitňujeme odborné vzdělávání", která se konala online ve dnech 24.-26. listopadu.

Dana Petrova byla zvolena viceprezidentkou The Academic Cooperation Association pro tříleté období do roku 2023.

Historicky první ročník konference SchooLink v oblasti školního vzdělávání. Konference proběhne kompletně online.

Konference PREF 2020 o moderních trendech ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách se uskuteční 26. 11. online.