Na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus představíme, jak na stáž či studium do zahraničí.

Ředitelé národních vzdělávacích agentur a přední evropští odborníci diskutovali o vzdělávacích strategiích a evropských programech

V polovině února jsme pro Ambasadory Evropského sboru solidarity uspořádali workshop komunikačních a prezentačních dovedností.

Ucelená Strategie udržitelnosti obsahuje plán pro inkluzi a digitalizaci ve vzdělávání či ekologicky šetrné mobility a projekty.

Přečtěte si rozhovory s učiteli a odborníky z praxe. Nechybí ani výběr inspirativních projektů a tipů pro váš profesní rozvoj.

Školení pro projektové manažery zemí Visegrádské skupiny cílí na zvýšení jejich odborných kapacit a povědomí o evropském výzkumu.

Zástupci DZS a organizace odborného, školního a neformálního vzdělávání mládeže diskutovali o minimalizaci bariér nového Erasmu+.

Dům zahraniční spolupráce představuje ambasadory. Budou sdílet svoji zkušenost se zájemci o zahraniční výjezdy a projekty.

V průběhu února a března proběhne 14 schůzek, na kterých zástupcům krajů představíme novinky programu Erasmus+.

Pojďte k nám pracovat jako vedoucí oddělení v oblasti mládeže.