Náš nový spot povzbuzuje zahraniční vědecké a vzdělávací instituce k navázání partnerství s českými protějšky.

Z šetření vyplývá, že 97 % absolventů doporučuje studium na českých vysokých školách.

Připravili jsme sérii seminářů pro organizace, které poskytují pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Nové číslo našeho čtvrtletníku představuje mezinárodní příležitosti pro mladé.

Závěrečná konference projektu Profformance: Spotlight on Higher Education Teaching Performance proběhne 16. 6. v Budapešti.

Podcast Projektor o mezinárodních projektech v programu AKTION s Tomášem Dostálem z ČVUT v Praze a Sabine Borovanskou z DZS.

Společně s Českým velvyslanectvím ve Stockholmu jsme uspořádali první setkání zahraničních absolventů českých univerzit.

I letos proběhly oslavy Evropy, a to ve znamení 18 let od vstupu České republiky do EU a předsednictví ČR v Radě EU.