Šestý ročník Umění žít spolu s podtitulem Mladí, co mění svět se koná se v rámci Evropského roku mládeže 24.–26. 11. v Praze.

Tentokrát se setkáme v Ostravě. Zaměříme se na vzdělávání dětí ve věku 3–11 let.

Na brněnském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus nás najdete až do pátku 4. 11.

Představujeme vám čtyři účastníky programu, kteří s vámi budou sdílet svoje zážitky a zkušenosti ze zahraničních pobytů.

Letos se setkáme v Ostravě a zaměříme se na vzdělávání dětí ve věku 3-11 let.

V září jsme díky programu Fondy EHP uspořádali pro představitele krajů studijní návštěvu do Lichtenštejnska.

Setkání sítě, které probíhá jednou ročně, pořádáme v Praze při příležitosti českého předsednictví v Radě EU.  

Po Německu, Rakousku a Maltě se stalo Česko čtvrtou zemí, ve které se setkali absolventi stáží Erasmus+ z osmi evropských zemí.