Zobrazeno 18 z 190 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Publikace National Sheets on Education Budgets in Europe obsahuje údaje o výdajích na vzdělávání v evropských zemích. Zaměřuje se na plánované, nikoliv aktuální výdaje. Uváděny jsou rozpočty na evropské, národní, regionální i místní úrovni a uspořádány jsou podle typu výdajů a stupně vzdělávání. Zachycen je také vývoj oproti předchozímu roku.
Zobrazit (PDF 2 292 kB)
Publikace Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě – Vydání 2014 vychází ze statistických dat Eurostatu a z porovnání národních předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku ve 32 evropských zemích. Tyto informace jsou doplněny výsledky některých mezinárodních šetření.
Zobrazit (PDF 9 500 kB)
Publikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition vychází ze statistických dat Eurostatu a z porovnání národních předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku ve 32 evropských zemích. Tyto informace jsou doplněny výsledky některých mezinárodních šetření.
Zobrazit (PDF 9 500 kB)
Publikace Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe pojednává o mobilitě vysokoškolských studentů a o aspektech s ní souvisejících, např. o jazykové přípravě a uznávání výsledků vzdělávání.
Zobrazit (PDF 3 141 kB)
Publikace Eurydice Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability popisuje současná opatření zaměřená na zlepšování přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, snižování míry předčasného ukončování studia a zlepšování zaměstnatelnosti absolventů.
Zobrazit (PDF 4 884 kB)
Zpráva Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding je věnována financování primárního a všeobecného sekundárního vzdělávání. Měla by přispět k pochopení struktury finančních systémů v oblasti vzdělávání a poskytnout námět k diskusi o efektivním a spravedlivém přidělování finančních prostředků.
Zobrazit (PDF 7 981 kB)
Věděli jste, že Česká republika patří mezi ty evropské země, které mají nejnižší míru předčasných odchodů ze vzdělávání? Takovéto informace i hlubší seznámení s tématem předčasných odchodů ze vzdělávání Vám poskytne nová studie Eurydice Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures.
Zobrazit (PDF 4 173 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahují údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.
Zobrazit (PDF 2 523 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Po srovnávací části následují detailnější tabulky za jednotlivé země.
Zobrazit (PDF 6 364 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informují o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).
Zobrazit (PDF 13 156 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 1 461 kB)
Pravidelně aktualizovaný materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.
Zobrazit (PDF 673 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
Zobrazit (PDF 3 050 kB)
Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy
Zobrazit (PDF 1 145 kB)