Výuka regionálních nebo menšinových jazyků ve školách v Evropě

28. 01. 2019

U příležitosti Druhého evropského summitu o vzdělávání přináší Eurydice krátké srovnání výuky regionálních či menšinových jazyků v evropských zemích Výuka regionálních nebo menšinových jazyků ve školách v Evropě.

Zpráva, která v anglickém originále vyšla pod názvem The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe, představuje i příklady současného politického úsilí o podporu výuky regionálních nebo menšinových jazyků na školách. Konkrétněji představuje příklady národních politik a opatření, jakož i některé projekty financované EU, které mají výuku těchto jazyků podpořit.