Towards Equity and Inclusion in Higher Education in Europe

30. 03. 2022

Jak jsou na tom evropské systémy vysokoškolského vzdělávání, pokud jde o rovnost a inkluzi? Mají jednotlivé země nastavené takové podmínky, které rovnost a inkluzi umožňují?
Právě toto téma je v oblasti rozvoje politiky EU jedno z klíčových.

Eurydice navazuje na Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA, které byly přijaty v listopadu 2020 s cílem vytvořit široký program pro opatření na národní úrovni. Posouzení situace je nezbytným prvním krokem, na kterém lze stavět a následně rovnost a inkluzi posilovat. Studie Eurydice se tak stává cenným nástrojem pro mapování toho, jak si která země stojí ve vztahu k zásadám a pokynům při řešení sociálního rozměru a klade si za cíl pomoci příslušným orgánům na základě analýzy rovnost ve vysokoškolském vzdělávání zlepšit. Zpráva mapuje přístupy jednotlivých zemí a přináší přehled již dosažených pokroků. Zároveň upozorňuje na oblasti, které stále představují určitou výzvu. Hlavním zdrojem informací jsou data čerpaná z koncepčních materiálů a nařízení vydávaných na nejvyšší úrovni, která poskytla jednotlivá národní oddělení Eurydice zastupující 38 vzdělávacích systémů ve 36 evropských zemích. Referenčním rokem je akademický rok 2020/2021.