Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2021/2022

05. 10. 2023

Pravidelně aktualizovaná zpráva Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe.
Přináší informace o zákonem stanovených i skutečných platech, nenárokových složkách platu a dalších příplatcích, které učitelé a ředitelé škol dostávají. A zabývá se i tím, jaký pohled mají na platový postup během své kariéry sami učitelé.

 

Údaje použité pro srovnávací analýzu a detailní tabulky za jednotlivé země jsou ke stažení na webu Eurydice.

Údaje společně shromáždily sítě Eurydice a OECD/NESLI.

 

Údaje jsou na webu Eurydice nově k dispozici také v interaktivní webové verzi zprávy. Nový formát obsahuje interaktivní mapy a grafy a umožňuje vyhledávat informace podle tématu, jak v mezinárodním srovnání, tak za jednotlivé země, a exportovat data.