Supporting refugee learners from Ukraine in higher education in Europe

13. 07. 2022

Jak zareagovaly evropské vzdělávací systémy na velký počet mladých lidí přicházejících z Ukrajiny? Jaký zaujaly jednotlivé evropské země přístup? A jaká opatření na podporu ukrajinských studentů vyvinuly?

Tato tematická zpráva věnovaná vysokoškolskému vzdělávání zachycuje situaci z května 2022, přičemž zkoumá klíčové politiky a opatření zavedená nejvyššími orgány školské správy napříč Evropou, jejichž cílem je pomoci vysokoškolským institucím při integraci a pomoci ukrajinským studentům.

Vychází spolu se zprávou věnovanou školnímu vzdělávání.

Obě zprávy mají potenciál přispět k vyšší informovanosti a k podpoře evropských vzdělávacích systémů v jejich snaze zajistit, aby žáci a studenti z Ukrajiny měli přístup ke vzdělání, odborné přípravě a podpoře, které odpovídají jejich potřebám, aspiracím a emocionální pohodě.