Struktury vzdělávacích systémů v Evropě 2019/20: Diagramy

22. 03. 2019

Pravidelně aktualizovaná publikace Struktury vzdělávacích systémů v Evropě 2019/20: Diagramy zachycuje ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.

V anglickém originále vyšla zpráva pod názvem The structure of the European education systems 2019/20: Schematic diagrams