Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023: Equity in school and higher education

20. 12. 2023

Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná rovnosti ve školním a vysokoškolském vzdělávání navazuje na dvě předchozí zprávy Eurydice týkajících se rovnosti, a sice Equity in School Education in Europe: Structures, policies and student performance (2020) a Towards equity and inclusion in higher education in Europe (2022).

 

Klade za cíl nabídnout aktuální přehled o tom, zda vzdělávací systémy zavádí (či nezavádí) určitá opatření vydávaná na nejvyšší úrovni k podpoře rovnosti ve školním a vysokoškolském vzdělávání.

Zpráva obsahuje 11 jednoduchých ukazatelů a 4 ukazatele složené (srovnávací), zaměřené na politiku ve čtyřech širších oblastech.

Aktualizace pro rok 2023 zahrnuje 38 evropských vzdělávacích systémů.