Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023: Early leaving from education and training

20. 12. 2023

Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná předčasnému ukončování vzdělávání a odborné přípravy obsahuje ukazatele, které přibližují politiku a opatření vydávaná na nejvyšší úrovni v šesti relevantních oblastech:

 

  • systémy včasného varování pro prevenci předčasného ukončování vzdělávání a odborné přípravy
  • prevence šikany a násilí ve školách
  • vzdělávání a školení učitelů zaměřené na předčasné ukončování vzdělávání a odborné přípravy
  • cílená podpora pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a odborné přípravy
  • multidisciplinární podpůrné týmy ve školách a v jejich okolí
  • poradenství v oblasti vzdělávání a kariérové poradenství.

 

Aktualizace pro rok 2023 zahrnuje 38 evropských vzdělávacích systémů.