Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023: Digital competence at school

20. 12. 2023

Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná rozvoji digitálních kompetencí obsahuje šest ukazatelů zaměřujících se na aspekty digitálního vzdělávání ve školách.

Ukazatele lze rozdělit do následujících čtyř oblastí:

•    přístupy k výuce digitálních kompetencí a informatiky dané kurikulem
•    rozvoj specifických digitálních kompetencí učitelů
•    hodnocení žákovských digitálních kompetencí
•    ekosystém digitálního vzdělávání.

Aktualizace pro rok 2023 zahrnuje 38 evropských vzdělávacích systémů.