Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023: Early childhood education and care

20. 12. 2023

Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná vzdělávání a péči v raném dětství zkoumá, jak jsou na tom evropské země, pokud jde o právo na finančně dostupné kvalitní vzdělávání a péči v raném dětství pro všechny děti.

 

Odhaluje velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, jde-li o veřejný závazek zajistit dětem místo, požadavky na zaměstnance a pokyny pro vzdělávání.

Ve zprávě najdeme ukazatele věnované třem následujícím oblastem: dostupnost, zaměstnanci a pokyny pro vzdělávání.

Aktualizace pro rok 2023 zahrnuje 38 evropských vzdělávacích systémů.