Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe - 2021

07. 01. 2022

Pravidelně aktualizovaná studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje v roce 2021 více než 20 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Zpráva se věnuje následujících čtyřem oblastem:

  • vzdělávání a péče v raném dětství,
  • osvojování základních kompetencí,
  • předčasné ukončení vzdělávání a odborné přípravy,
  • vysokoškolské vzdělání.

Součástí publikace jsou diagramy, definice, krátké analýzy a stručný přehled hlavních reforem, které v těchto oblastech proběhly od začátku školního/akademického roku 2014/15.

Do mezinárodního srovnání jsou vedle členských států EU zapojeny i Bosna a Hercegovina, Island, Lichtenštejnsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko. Informace týkající se členských států byly tradičně zařazeny také do publikace Education and Training Monitor, kterou každoročně vydává Evropská komise.