Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major reforms since 2015

01. 04. 2020

Pravidelně aktualizovaná studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých evropských zemích.

Zpráva se věnuje těmto šesti oblastem: 

  • vzdělávání a péče v raném dětství, 

  • osvojování základních kompetencí, 

  • předčasné ukončení vzdělávání a odborné přípravy,  

  • vysokoškolské vzdělání, 

  • zaměstnatelnost absolventů, 

  • mobilita ve vzdělávání. 

Součástí publikace jsou diagramy, definice a krátké analýzy. 

Vydání z roku 2020 nadto poskytuje ještě krátký přehled hlavních reforem, které v těchto oblastech proběhly od začátku školního/akademického roku 2014/15.