Podpora rozmanitosti a inkluze ve školách v Evropě - Hlavní zjištění

28. 03. 2024

Překlad hlavních zjištění studie Promoting diversity and inclusion in schools in Europe představuje stávající politiky a opatření, které na národní/nejvyšší úrovni řeší nerovnosti a diskriminaci ve vzdělávání, se zaměřením zejména na skupiny žáků, u nichž je největší pravděpodobnost, že se mohou se znevýhodněním a/nebo diskriminací setkat.  

 

Více informací a originál studie je vám k dispozici na našem webu.