The Organisation of School Time in Europe Primary and General Secondary Education 2021/22

25. 01. 2023

V pravidelně aktualizovaných publikacích Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education se dozvíte o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích, včetně existujících regionálních variant.

Samostatně vychází přehled organizace akademického roku.