National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2022/2023

24. 04. 2023

Národní politiky regulující poplatky a stipendia na vysokých školách jsou důležitými nástroji, kterými stát může podporovat vstup do vysokoškolského vzdělání a jeho úspěšné ukončování. Přístupy a praxe se však v jednotlivých evropských zemích významně liší.
Eurydice k tomuto tématu vydala on-line publikaci, vůbec poprvé v interaktivním a dynamickém formátu.

Ten umožňuje rychlou orientaci v množství dat a uživatelé tak mohou snadno získat detailní informace o oblasti, která je zajímá. Digitální mapy a grafy jsou uspořádány jednak do souhrnné komparativní analýzy, jednak do sekce obsahující informace podle jednotlivých států. Uživatel se tak dozví např.:  

 • Jaké jsou v dané zemi poplatky související se studiem a jaká je podpora vysokoškolským studentům?
 • Existují rozdíly mezi domácími a zahraničními studenty a mezi studenty prezenčního a kombinovaného studia?
 • Kdo má nárok na stipendia a studentské půjčky a jak vypadá tato podpora?

Zpráva zahrnuje 39 vzdělávacích systémů (vedle 27 členských států EU rovněž Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černou horu, Severní Makedonii, Norsko, Srbsko a Turecko).

Interaktivní publikace je vám k dispozici na webu Eurydice.

Hlavní zjištění

 • Ve více než polovině zemí je obvyklý roční poplatek pro domácí studenty bakalářského studia vyšší než 100 EUR.
 • Nejvyšší poplatky pro studenty bakalářských programů jsou zavedeny v Litvě (17,060 EUR), v případě magisterského studia pak ve Španělsku (24,968 EUR). (V obou případech se jedná o maximální roční poplatek).
 • Poplatky se liší pro bakalářské a pro magisterské studijní programy ve více než dvou třetinách zemí.
 • Ve většině států, kde existuje tzv. part-time status studenta (studenti s částečnou studijní zátěží), platí pro tyto studenty stejná pravidla, jako pro řádné denní studenty.
 • Zahraniční studenti (v bakalářských programech) platí vyšší poplatky ve více než polovině států.
 • Všechny evropské státy nabízejí alespoň pro některé studenty stipendia a/nebo studentské půjčky.
 • Stipendia jsou dostupná ve velké většině zemí, zatímco půjčky jsou méně obvyklé.
 • Kombinace podpory ve formě stipendií i půjček je možná pouze v několika málo zemích.