Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools

15. 04. 2024

Role vzdělávání při transformaci společnosti směrem k udržitelnosti, rovnosti a sociální spravedlnosti je zcela klíčová.

Jak evropské vzdělávací systémy integrují kompetence související s udržitelným rozvojem do učebních osnov a do jaké míry poskytují podporu a poradenství učitelům a školám? Je téma udržitelnosti zahrnuto v kompetenčním rámci pro počáteční vzdělávání učitelů, je podporován profesní rozvoj učitelů v této oblasti? A jak jsou na tom jednotlivé evropské země, pokud jde o monitoring a podporu udržitelnosti ve vzdělávání obecně?

 

Studie Eurydice Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools přináší komplexní pohled na problematiku vzdělávání pro udržitelný rozvoj napříč 39 evropskými vzdělávacími systémy. Zabývá se přístupy k učení pro udržitelnost v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání, stejně jako podporou nabízenou školám a učitelům.