Eurydice Brief: Teaching and learning in schools in Europe during the COVID-19 pandemic

21. 09. 2022

Jak vzdělávací systémy napříč Evropou v průběhu pandemie organizovaly školní vzdělávání? Do jaké míry byly připravené přizpůsobit se digitálním výzvám? A jak zareagovaly na nutnost řešit vzdělávací obtíže některých žáků?

Odpovědi na tyto a další otázky přináší zpráva Eurydice Brief: Teaching and learning in schools in Europe during the COVID-19 pandemic. Poskytuje stručný přehled o výuce na primární a nižší sekundární úrovni ve školním roce 2021/22. Několik indikátorů se zaměřuje na formy vyučování (prezenčně a/nebo distančně) a digitalizaci vzdělávání. A pozornost je věnována i opatřením, která by měla pomoci řešit učební obtíže žáků v souvislosti s uzavíráním škol (doučování, přijímaní podpůrných pedagogických pracovníků, doplňkové financování, upravený obsah vzdělávání či hodnocení).

Tento Brief je výňatkem ze zprávy Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools.