Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019

22. 08. 2022

Shrnutí hlavních poznatků studie

Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition.

Shrnutí je dostupné také v češtině.