Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications

22. 01. 2021

Jak usnadnit účast na vzdělávání a odborné přípravě dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací? Právě na tuto otázku se snaží odpovědět studie Eurydice Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications.

Rozvoj dovedností a kompetencí je zásadní pro každého, v každém věku. Ne všichni dospělí se však účastní celoživotního vzdělávání. Zejména dospělí s nejnižší kvalifikací mají často malou šanci se do vzdělávání a odborné přípravy zapojit.

Studie prozkoumává současné přístupy jednotlivých evropských zemí k podpoře celoživotního učení. Zvláště se pak zpráva zaměřuje právě na přístupy a opatření usnadňující dospělým s nízkou úrovní dovedností a s nízkou kvalifikací přístup ke vzdělávacím příležitostem.

Hlavním zdrojem informací pro tuto tematickou zprávu byly údaje z národních jednotek Eurydice, reprezentujících 42 systémů vzdělávání a odborné přípravy ve 37 evropských zemích. Tyto údaje byly doplněny o kvalitativní a kvantitativní data poskytnutá jinými organizacemi, včetně Cedefopu, Eurostatu a OECD.

Přehled hlavních zjištění studie přinášíme také v českém překladu.