Erasmus Days 2021

Realizujete, nebo jste v nedávné době dokončili vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+? Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s ostatními. Zorganizujte akci pro vaši instituci či pro veřejnost a zapojte se do celoevropské kampaně Erasmus Days, která letos proběhne ve dnech 14. - 16. října. Vaši akci můžete registrovat už od 1. června na stránkách www.erasmusdays.eu.

banner Erasmus Days

Co je smyslem Erasmus Days?

 • Cílem oslav Erasmus Days je zviditelnit projekty realizované v rámci Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu tohoto programu pro všechny zapojené.
 • Pro organizátory akcí je to příležitost sdílet dosažené úspěchy a zkušenosti s kolegy, účastníky i širokou veřejností. Je to také šance zviditelnit vaši instituci, která je zapojena do atraktivního mezinárodního programu a která je ve své činnosti inovativní a pokroková.
 • V neposlední řadě můžete podle online interaktivní mapy na stránkách www.erasmusdays.eu zjistit, jaké aktivity se realizují jinde v Evropě, a případně navázat nové kontakty.

Kdo se může zapojit?

Do oslav se mohou přihlásit všechny typy škol od mateřských po vysoké, neziskové organizace zaměřené na vzdělávání mládeže nebo dospělých, úřady, firmy a další instituce, které v letošním roce realizují projekt s finanční podporou programu Erasmus+, nebo které ho dokončily v roce 2020.

Jak se můžeme přihlásit?

 • Stačí vyplnit online formulář na stránkách www.erasmusdays.eu. Formulář najdete po kliknutí na červené tlačítko „I ORGANIZE“. Po zdárném vyplnění formuláře, dostanete potvrzení o vaší registraci. Registrace je v anglickém jazyce.
 • Online registrace bude spuštěna začátkem června a uzavřena těsně před termínem konání Erasmus Days. Po celou tuto dobu je možné vkládat nové akce.
 • Pokud zaznamenáte při vyplňování formuláře nějaké problémy, posílejte vaše dotazy na adresu erasmusdays@dzs.cz a společně je vyřešíme.

Jakou akci můžeme zorganizovat?

 • Forma i rozsah jednotlivých akcí je zcela ponechána na fantazii a možnostech jednotlivých organizací, které mohou své aktivity omezit na uzavřený okruh pozvaných hostů, nebo je otevřít široké veřejnosti.
 • Plánované aktivity mohou být např.: diskuse u kulatého stolu, semináře a workshopy, prezentace, soutěže, divadelní nebo filmová představení, koncerty, hry pro děti, sportovní akce, výstavy, ukázky inovativní výuky. Počítají se také online nebo hybridní akce jako webináře, podcasty, (foto) soutěže a příspěvky na sociálních sítích, streamování fyzické akce apod.
 • Čím více akcí společně zorganizujeme, tím víc bude o Erasmus Days slyšet. Každá iniciativa (byť sebemenší) se počítá. 

Co za účast v Erasmus Days získáme?

 • Možnost připojit se k celoevropským oslavám programu Erasmus+
 • Příležitost zviditelnit vaši instituci i aktivity, které v rámci programu Erasmus+ realizujete
 • Tištěné promo plakáty a digitální balíček Erasmus Days
 • Balíček promo předmětů (pouze pro české organizátory, kteří se registrují nejpozději do 15. září 2021)

Jak získáme balíček promo předmětů?

 1. Balíček drobných promo předmětů pošle Dům zahraniční spolupráce organizátorům v České republice, kteří se registrují na stránkách www.erasmusdays.eu nejpozději do 15. září 2021.
 2. Registrací se rozumí úspěšné vyplnění online formuláře na stránkách www.erasmusdays.eu. Registrační formulář je v anglickém jazyce (web spravuje francouzská národní agentura).
 3. Všem, kteří budou mít na promo balíček nárok, pošleme potvrzení na mailovou adresu uvedenou v registraci a také jednoduchý formulář, kde bude třeba vyplnit doručovací adresu a odhad počtu účastníků akce.
 4. Balíčky budeme rozesílat kurýrní službou v druhé polovině září, tak aby je všichni obdrželi nejpozději do konání Erasmus Days.
 5. V balíčku promo předmětů od nás získáte například kancelářské potřeby, plakáty, slepé mapy Evropy, drobné sladkosti apod. DZS si ponechává možnost skladbu změnit.

Jak máme Erasmus Days propagovat?

 • Způsob propagace se bude odvíjet od typu akce, kterou se rozhodnete uspořádat. Informaci o vašem zapojení můžete sdílet na vašich webových stránkách, na sociálních sítích nebo ve vlastních periodicích. Nebojte se také oslovit lokální či celonárodní média. Minulé ročníky ukázaly, že Erasmus Days jsou pro novináře atraktivní událostí.
 • Při publikování příspěvků na sociálních sítích nezapomeňte použít hashtag #ErasmusDays. Podle něj pak můžete vyhledávat, jaké akce pořádají jinde v Česku nebo v Evropě.
 • Fotografie nebo videa přímo z vaší akce můžete sdílet v události Erasmus Days 2021 na facebookové stránce Erasmus+ Česká republika. Stačí, když do diskuse přidáte vlastní příspěvek a nahrajete k němu fotografie. Případně můžete Facebook Erasmus+ Česká republika v příspěvcích na vašich sociálních kanálech tzv. zatagovat @Erasmus+ Česká republika.