20 let (vzdělávání se) s EU

Jak nás za tu dobu ovlivnilo mezinárodní vzdělávání a proč je tento milník důležitý pro mladé Čechy i celou společnost?

Letos je tomu 20 let, co jsme součástí Evropské unie a máme možnost svobodně cestovat bez nutnosti pasu, mezinárodně se vzdělávat nebo pracovat ve všech členských státech EU. Současní čeští středoškoláci narozeni po roce 2004 již tak nežili ve světě, kdy by jí nebyli obklopeni. Jsou tak po celý život nejen českými občany, ale zároveň se cítí být spíše evropskými občany a členství v EU berou jako již samozřejmou realitu.

20 let EU

Česko se však zapojilo do evropských vzdělávacích programů již před vstupem do samotné unie, a to v roce 1998. Dodnes v nich vyjelo přes 400 tisíc Čechů, a toto číslo stoupá stále rychleji. Stejně tak stoupá také rozpočet vymezený pro mezinárodní vzdělávání – letošní rozpočet programu Erasmus+ pro Česko činí 89,8 mil. eurErasmus+, který dnes známe jako velmi rozsáhlý program zahrnující všechny stupně vzdělávání od mateřských škol přes celoživotní až po sport a neformálního vzdělávání mládeže, vznikl spojením několika jednotlivých programů v roce 2014. Aktuálně se nacházíme v půli jeho programového období, které potrvá až do roku 2027, a očekáváme, že do jeho konce bude rozpočet programu i nadále stoupat. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad žáků, studentů, učitelů nebo mladých lidí a taky organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace.

ESC

V rámci evropských programů se však zdaleka nevzděláváme pouze s programem Erasmus+. Kromě programů založených na spolupráci konkrétních zemí (jako jsou AKTION ČR-Rakousko, CEEPUS nebo třeba Fondy EHP) se v průběhu posledních 20 let stal významnou součástí dalšího vzdělávání mladých lidí i například program Evropský sbor solidarity. Tento program, který byl spuštěn v roce 2018, umožňuje lidem mezi 18–30 lety podílet se na řešení společenských problémů, získávat nové dovednosti a pracovní zkušenosti. Skrze dobrovolnické a solidární projekty se tito aktivní dobrovolníci zasazují o inkluzivnější společnost a poskytují i pomoci potřebným.  

Prozkoumejte 20 let vzdělávání se s Evropskou unií v kostce i v této přehledné infografice, a pak se s ní neváhejte podělit dál. 

Proč je mezinárodní vzdělávání tak důležité, a jaký na nás mělo za 20 let vliv? 

Účast na mezinárodních výjezdech významně přispívá k celkové spokojenosti se životem. Z výzkumu, který jsme uskutečnili společně se STEM/MARK vyplývá, že studenti získávají nejen větší sebevědomí, ale také si lépe vytváří cestu na trh práce, kde mají konkurenční výhodu díky zahraničním zkušenostem. Ty jsou pak i lépe finančně odměňovány. Navíc se tito mladí lidé stávají otevřenějšími, více se zapojují do společenského dění a mají proevropské hodnoty jako jsou aktivní občanství, demokracie, rovné šance pro všechny, důležitost ekologie a další. Samotní studenti pak vidí výjezdy do zahraničí jako přínosné pro svůj jazykový rozvoj, poznávání nových kultur, získávání nových přátel a kontaktů, a také pro svůj osobní růst a budoucí kariéru.

Zásadní je ale taky dopad na zapojené školy a organizace, které skrze programy mohou naplňovat své vzdělávací a strategické plány, nebo na samotné regiony. V těch dochází nejen ke zviditelnění v zahraničí a ke spolupráci se zahraničními firmami a městy, ale také k podpoře vnitrostátní spolupráce skrze besedy v místních institucích či regionální média.

Kde ještě můžete zjistit více o tom, co všechno pro nás znamená Evropa? 

Přidejte se k oslavám Dne Evropy v rámci festivalu United Islands, který se bude konat od 1. do 5. května na Střeleckém ostrově a na Piazzetě Národního divadla v Praze. Iniciativa Díky, že můžem přinese bohatý program na témata jako dvacetileté výročí členství Česka v Evropské unii, pohled mladých na volby do Evropského parlamentu a budoucnost Evropy, na kterém se budeme podílet i my. Těšit se můžete také na českou i evropskou hudební scénu. Festival nabídne i prezentace jednotlivých evropských států, debaty, podcasty a další akce.

Den Evropy 2023. Foto: DZS
Den Evropy 2023. Foto: DZS

Dále se můžete aktivně zapojit i během Evropského týdne mládeže, který začíná již 12. dubna. V rámci něj můžete vyjádřit svůj názor na důležitá témata, zúčastnit se diskusí ale i uspořádat vlastní akci. Zjistěte více na naší stránce určené této iniciativě.