DiscoverEU – jízda k začlenění

DiscoverEU – jízda k začlenění je příležitost pro organizace a neformální skupiny mladých lidí získat podporu na realizaci projektů, které umožní mladým lidem s omezenými příležitostmi vyrazit na cestu po Evropě

Nový formát doplňuje oblíbenou soutěž DiscoverEU, v rámci které může každý osmnáctiletý Evropan vyhrát vlakovou jízdenku a cestovat po Evropě. Jízda k začlenění vznikla proto, aby příležitost vycestovat dostali i mladí lidé s omezenými příležitostmi, kteří by se do soutěže DiscoverEU nemohli nebo nezvládli zapojit sami.  

Iniciativa je součástí programu Erasmus+, který podporuje rovné příležitosti a inkluzi ve všech svých akcích. Organizace, které se zapojí do DiscoverEU – jízda k začlenění, by měly navrhovat přístupné a inkluzivní projektové aktivity, zohledňovat názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojovat je do rozhodovacího procesu. 

Co projekt DiscoverEU – jízda k začlenění umožňuje? 

 • Umožňuje mladým lidem se znevýhodněním ve věku 18 až 20 let zažít cestování v bezpečí skupiny, anebo je motivuje k samostatnému objevování Evropy. Podporuje boj proti stereotypům, toleranci a porozumění.

 • Umožňuje organizacím či skupinám mladých lidí získat grant na organizaci vlakové cesty po Evropě pro jednoho až pět mladých lidí ve věku 18 až 20 let s omezenými příležitostmi ze stejné země.

Kdo se může zapojit?

Organizace a instituce se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Tato organizace podává žádost Domu zahraniční spolupráce a v případě schválení poté realizuje projekt, který umožní mladým lidem se znevýhodněním účastnit se DiscoverEU. Organizace způsobilé podávat žádosti jsou: 

 • Nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni, sociální podnik, zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem 

 • Neformální skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku 18 až 30 let 

Kdo může na cestu Evropou vyrazit?

Vycestovat může v rámci jedné cesty skupina až pěti mladých lidí ve věku 18 až 20 let. Letos poprvé se změnila hranice věku cestovatelů. Všem účastníkům musí být na začátku projektového období 18 let. V praxi to znamená, že pokud bude mít organizace naplánovaný projekt na dva roky, mohou se zúčastnit i cestovatelé ve věku až 20 let.

Jak probíhá projekt DiscoverEU – jízda k začlenění? 

Během jedné cesty cestuje vlakem napříč Evropou jeden až pět mladých lidí s omezenými příležitostmi ve věku 18 až 20 let ze stejné země. Mladí cestovatelé mohou cestovat sami nebo s doprovodem, přičemž s jedním účastníkem mohou cestovat až dvě doprovodné osoby. Cesta může trvat 1 až 30 dní. Celý projekt (včetně přípravy, realizace a vyhodnocení, viz níže) trvá 3 až 24 měsíců. Organizace může během projektu uspořádat několik cest DiscoverEU. Každé cesty se však musí účastnit jiní cestovatelé. 

Projekt se skládá ze čtyř fází:  

 1. plánování cesty – vymezuje potřeby, cíle, výsledky, plán cesty a harmonogram 
 2. přípravy – praktická opatření cesty DiscoverEU 
 3. realizace cesty DiscoverEU 
 4. následné činnosti – vyhodnocení  projektu, šíření zkušeností a zážitků 

Jaké náklady pokrývají grantové prostředky? 

Účastníkům včetně doprovodných osob bude v rámci jarní výzvy 2024 přidělena časová jízdenka na cestování vlakem po  Evropě a až 78€/den na pokrytí nákladů spojených s ubytováním a stravou. Následně je v projektu možné využít 125 EUR na pokrytí nákladů spojených s podporou inkluze

Postup pro podávání žádosti

 1. Seznamte se s příručkou k programu Erasmus+ pro rok 2024. Zde najdete veškeré informace k DiscoverEU – akce pro začlenění, včetně pravidel financování nebo kritérií pro udělení grantu. Nejbližší termín uzávěrky pro podávání žádostí je 20. 2. 2024 ve 12:00. 

 2. Pokud vám nebude něco jasné nebo budete mít doplňující otázky, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese anezka.sechovcova@dzs.cz nebo lucie.lemonova@dzs.cz nebo se s námi potkejte na některé z akcí.

 3. K vyplnění a předložení žádosti budete potřebovat EU Login, díky kterému dostanete přístup k online nástrojům Evropské komise. EU Login si můžete vytvořit zde

 4. Každá organizace či neformální skupina, která si žádá o grant v programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, musí mít své identifikační číslo (OID). Pokud s programem teprve začínáte a číslo ještě nemáte, můžete si jej vytvořit. Nejprve pomocí vyhledávací funkce ověřte, že vaše organizace či skupina ještě není registrována. Pokud není, registrujte se a identifikační číslo obdržíte. 

 5. Vyplňte projektovou žádost s označením KA155-YOU

 6. Po vyplnění a odeslání žádosti získáte potvrzení s číslem projektu. Nyní již zbývá jen počkat na výsledek, který můžete očekávat do 3 měsíců od data uzávěry. Informaci obdržíte písemně, výsledky zveřejňujeme také na webových stránkách. 

Pokud bude váš projekt úspěšný, můžete začít s přípravnými aktivitami. V rámci DiscoverEU můžete také navštívit setkání s dalšími cestovateli napříč Evropou. Díky setkání poznáte kulturu dané země a seznámíte se s dalšími mladými lidmi na jejich cestě DiscoverEU. Každé setkání je zanesené na mapě MeetUpů.