Učitelé Evropských škol

Učitelé Evropských škol

Vysílání učitelů českého jazyka a ostatních předmětů do Evropských škol (Brusel, Lucemburk, Mnichov).

Na Evropských školách jsou bezplatně vzdělávány děti pracovníků institucí EU, stálých reprezentací a dalších zastoupení. Děti pracovníků soukromých institucí zde platí školné. V roce 2004 přistoupila Česká republika k Úmluvě o statutu Evropských škol a následně MŠMT začalo vysílat do českých sekcí Evropských škol učitele češtiny a dalších předmětů.

Podrobné informace na http://www.eursc.eu/en.

Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí