Studium cizinců v ČR

Studium cizinců v ČR

Aktivity zajišťující vysokoškolské studium nebo studijní pobyty cizinců – stipendistů na veřejných vysokých školách v ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce nebo na základě bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci v oblasti školství.

Registrace žádostí o stipendium vlády ČR 2018/2019

Žádosti o stipendium vlády České republiky ke studiu zahajovanému v akademickém roce 2018/2019 se podávají vyplněním elektronického formuláře do 30. září 2017. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách MŠMT.

Termín: 30. 9. 2017 23:59

Zpět na detail programu