Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Seminář pro učitele němčiny ve Wiesnecku u Freiburgu

Do 10.7.2020 se mohou učitelé němčiny na gymnáziích a středních odborných školách hlásit na seminář do Wiesnecku.

Začátek akce: 11. 6. 2020 12:49

Konec akce: 11. 6. 2020 12:49

Zpět na detail programu