Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

English Teachers Registration Form

Please note that by completing the registration form you are giving us permission to pass your information on to respective schools in the Czech Republic. After submitting the registration form you will receive an acknowledgement by e-mail. Thank you for your registration.

Začátek akce: 2. 2. 2015 10:18

Konec akce: 1. 1. 2030 18:11

Zpět na detail programu