Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Základní informace

Stipendia na základě bilaterálních mezinárodních smluv jsou nabízena jak studentkám a studentům, tak i akademickým pracovnicím a pracovníkům veřejných vysokých škol v České republice.

Připravili jsme pro vás katalog stipendijních nabídek vypsaných na akademický rok 2020/2021. S pomocí Vyhledávače najdete podrobný popis nabídky pro jednotlivé země.

(ke stažení zde)

Stipendia se udělují dvěma různými způsoby:

  • Výběrovým řízením
  • Rozpisem kvót

Výběrová řízení jsou otevřená pro zájemce všech veřejných vysokých škol.

Rozpis kvót ukazuje stipendijní místa přidělená vybraným veřejným vysokým školám. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z daných VŠ. Každoročně se výběr VŠ s přidělenými stipendijními místy mění.

Nabídka studijních a výzkumných pobytů se netýká konkrétních vysokých škol v zahraničí. Uchazeči si v souvislosti se svým oborem sami hledají univerzitu, na které mají zájem studovat.

Letní jazykové kurzy probíhají většinou na univerzitách vybraných přímo organizátorem.

Informace o délce pobytu, počtu stipendijních míst, požadavcích na uchazeče apod. jsou uvedené v detailu nabídky. 

O stipendia na základě bilaterálních smluv můžete žádat opakovaně.