Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Úvod

Následující informace se vztahují ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv, které se budou realizovat v akademickém roce 2019 / 2020.

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV  jsou nabízeny studentům/studentkám a akademickým pracovníkům/pracovnicím veřejných vysokých škol v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT):

 rozpis kvót  - stipendijní  místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci/zájemkyně z daných škol.  "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" podávají prostřednictvím rektorátů.

 výběrová řízení   - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci/zájemkyně ze všech veřejných vysokých škol v ČR.  "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" podávají prostřednictvím AIA.

 Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si uchazeči/uchazečky v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče/uchazečky apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž základě jsou tyto stipendijní pobyty České republice nabízeny.

 Celá nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv včetně případných změn, pokud k nim v průběhu roku dojde (v návaznosti na zdroj informací – MŠMT), je zveřejněna (zde) na Internetu: www.zahranici-stipendium.cz, resp. http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) jsou zveřejněny v českém jazyce zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů Akademickou informační agenturou, která je součástí přímo řízené organizace MŠMT, jsou zveřejněny zde: http://www.dzs.cz/file/6850/oznameni-program-aia-pdf/.

Žádáme uchazeče a uchazečky o stipendijní pobyty v zahraničí, aby se s výše uvedeným oznámením seznámili a důkladně si prostudovali i specifický popis podmínek u nabídky konkrétního stipendijního pobytu, který zahrnuje i informaci o spolupráci se zahraničními subjekty při zpracování žádostí o stipendia. 

 

Zdroj informací: MŠMT ČR, Odbor mezinárodních vztahů a EU