Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Základní informace

V období pandemie

Nová platforma - Jaká univerzita přijímá zahraniční studenty v zimním semestru: 

European University Foundation nabízí platformu, kde university z celé Evropy mohou sami aktivně zaktualizovat údaje o tom, zda přijímají v zimním semestru zahraniční studenty nebo zda nabízí virtuální výuku. Mohou také odkázat na svoje webové stránky.  

Zájemci o pobyt v zahraniční zde najdou užiteční přehled: https://covid.uni-foundation.eu/

Mimořádné grantové výzvy pro krátkodobé česko-bavorské akademické projekty v době krize

Vzhledem k aktuální situaci rozhodla Česko-bavorská vysokoškolská agentura o vypsání dvou mimořádných grantových programů pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

  • pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost
  • digitální formáty ve vědě a výuce

Obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů. Další informace viz www.btha.cz v českojazyčné rubrice „Granty“, podstránka „Akademické projekty“. Deadline: 20. 7. 2020

Úhrada cestovného v období pandemie:

Aktualizované informace k případným vícenákladům, které vzniky v souvislosti s epidemií, naleznete na stránce o úhradě cestovného.

Přehled zemí a možnosti vstupu pro studenty:

Pro účastníky mezinárodních programů je nově k dispozici mapa s přehlem zemí, které umožňují vstup cizinců (označené zelenou barvou) a do kterých v tuto chvílí vyjet nelze (označené červenou barvou). Uvedené státy jsou programovými zeměmi Erasmus+. V případě cestování do jiných států doporučujeme informovat se aktuálních podmínkách vstupu na stránkách MZV.

Před plánovaným výjezdem se také spojte s příslušnou zahraničí školou nebo institucí a ověřte, zda probíhá výuka a jaké jsou aktuální podmínky pro realizaci vašeho pobytu.

 

Stipendia na základě bilaterálních mezinárodních smluv jsou nabízena jak studentům, tak i akademickým pracovníkům veřejných vysokých škol v České republice.

Připravili jsme pro vás katalog stipendijních nabídek vypsaných na akademický rok 2020/2021. S pomocí Vyhledávače najdete podrobný popis nabídek pro jednotlivé země.

(ke stažení zde)

Stipendia se udělují dvěma různými způsoby:

  • Výběrovým řízením
  • Rozpisem kvót

Výběrová řízení jsou otevřená pro zájemce všech veřejných vysokých škol.

Rozpis kvót ukazuje stipendijní místa přidělená vybraným veřejným vysokým školám. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci z daných VŠ. Každoročně se výběr VŠ s přidělenými stipendijními místy mění.

Nabídka studijních a výzkumných pobytů se netýká konkrétních vysokých škol v zahraničí. Uchazeči si v souvislosti se svým oborem sami hledají univerzitu, na které mají zájem studovat.

Letní jazykové kurzy probíhají většinou na univerzitách vybraných přímo organizátorem.

Informace o délce pobytu, počtu stipendijních míst, požadavcích na uchazeče apod. jsou uvedené v detailu nabídky. 

O stipendia na základě bilaterálních smluv můžete žádat opakovaně.