Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Základní informace

Stipendia na základě bilaterálních mezinárodních smluv jsou nabízena jak studentkám a studentům, tak i akademickým pracovnicím a pracovníkům veřejných vysokých škol v České republice.

Žádat o stipendia na základě bilaterálních smluv můžete opakovaně.

Právě aktualizujeme nabídky pro akademický rok 2020/2021. Tučně označené země již jsou aktualizované:

ALBÁNIE, BELGIEBULHARSKOČÍNA,  EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, GRUZIECHORVATSKOITÁLIE, IZRAEL,  

JAPONSKO, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LITVALOTYŠSKO, MAĎARSKO, MALTA, MEXIKOMONGOLSKO, 

NĚMECKO - BavorskoNĚMECKO - stipendia DAADPERU, POLSKO, PORTUGALSKO, RAKOUSKO - Aktion, 

RUMUNSKO,  RUSKO, ŘECKO, SEVERNÍ MAKEDONIE, SLOVENSKOSLOVINSKOŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO,

ŠVÝCARSKOUKRAJINA, VIETNAM

U některých zemí jsou zveřejněné pouze předběžné informace o studijním pobytu. Ty budou následně aktualizovány poté, co zahraniční partner oznámí podmínky pobytů platné pro akademický rok 2020/2021.

Stipendia se udělují dvěma různými způsoby:

  • Výběrovým řízením
  • Rozpisem kvót

Výběrová řízení jsou otevřená pro zájemkyně a zájemce všech veřejných vysokých škol.

Rozpis kvót jsou jednoznačně udělená stipendijní místa pro vybrané veřejné vysoké školy. O tato stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol. Každoročně se výběr VŠ pro stipendijní místa mění.

Nabídka stipendií na základě bilaterálních smluv není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. To znamená, že uchazeči si v souvislosti se svým oborem sami hledají univerzitu, na které mají zájem studovat.

Jedině letní jazykové kurzy probíhají většinou na předem stanovené univerzitě.

Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod. jsou uvedené u každého stipendia. 

S pomocí Vyhledávače najdete stipendijní nabídky podle typu a země.