Zveme vás na V4 konferenci o kybernetické bezpečnosti

CZELO

Registrace na akci je otevřená do 19. května 2023

V4 konference o kybernetických problémech přinese odbornou diskuzi o aktuálních otázkách, které představují klíčové oblasti celého portfolia témat kybernetické bezpečnosti. Akce se uskuteční 25. května 2023 v prostorách Stálého zastoupení Slovenské republiky při EU v Bruselu

Konference bude rozdělena do 4 diskuzních panelů, které budou řešit prostředí kybernetické bezpečnosti, kybernetickou a digitální diplomacii, vývoj v oblasti výzkumu a inovací a regulační rámec kybernetické bezpečnosti. 

CZELO_2023_V4Conference_cyber issues

Registrace na akci je otevřená do 19. května 2023 (v případě naplnění kapacity si pořadatelé vyhrazují možnost uzavřít registraci dříve).  

Konferenci organizuje slovenský Národní bezpečnostní úřad, Stálé zastoupení Slovenské republiky při EU a V4 styčné kanceláře zastoupené v Bruselu: CZELO, PoISCA, SLORD a NRDIO

Program

Více informací naleznete na webu SLORD.