Zveme vás na diskuzi o genderových nerovnostech ve vzdělávání

CZELO

EduCafé na téma „Bridging the STEM gender gap through (and in) education“ se bude konat 10. května ve StamEuropa v Bruselu.

Diskuzní večer, tzv. EduCafé, pořádá Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu (KJMK) a je určen jak odborníkům ve vzdělávání, tak zájemcům z řad široké veřejnosti. Debata bude probíhat v angličtině.   

Květnové EduCafé se zaměří na genderové nerovnosti ve vzdělávání, konkrétně na to, jak řešit nízké zastoupení dívek v technických a vědeckých studijních oborech a následně i profesních kariérách. V debatě zazní, jakou roli hraje vzdělávání (jak počáteční, tak průběžné, formální či neformální) při překonávání genderových nerovností. Dozvíte se o současné situaci v českém vzdělávacím systému i o obecných trendech a tendencích na úrovni EU. Seznámíte se také s příklady dobré praxe a vývojem politik v České republice.  

Diskutovat o tomto tématu budou Johana Jonáková z neziskové organizace Gender Studies o. p. s., která je informačním, konzultačním a vzdělávacím centrem v otázkách genderové rovnosti ve společnosti, a Olga Maximová z neziskové organizace Czechitas, jež se zaměřuje se na celoživotní vzdělávání dívek a žen v IT dovednostech či na pomoc při nastartování kariéry v IT. Diskuzní večer bude moderovat Zdeňka Trachtová, zahraniční redaktorka Českého rozhlasu v Bruselu.  

Johana Jonáková je expertkou na rovné příležitosti žen a mužů a na sociální integraci s odbornou praxí v neziskové sféře a ve státní správě. Po studiích pracovala v Gender Studies jako koordinátorka projektů před vstupem České republiky do Evropské unie. Následně působila na ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti metodiky strukturálních fondů, strávila rok na studijním programu Nadace Roberta Bosche na ministerstvu hospodářství v Berlíně a v Německé průmyslové a hospodářské komoře. V roce 2017 se vrátila zpět do Gender Studies, kde vedla tým pracující na genderových auditech u zaměstnavatelů, v roce 2022 se stala ředitelkou této organizace.

Olga Maximová je vedoucí vývojového oddělení v neziskové organizaci Czechitas. Dohlíží na nadace, individuální a firemní dárce a na programy vztahů s investory. Je také členkou správní rady Nadačního fondu Czechitas, díky němuž je IT vzdělávání ještě dostupnější pro ekonomicky znevýhodněné ženy v České republice. Olga také působí jako aktivní mentorka v mezinárodní ženské síti Femme Palette a dalších místních i národních skupinách v České republice.

Zdeňka Trachtová je zahraniční zpravodajkou Českého rozhlasu v Bruselu. Zaměřuje se na politiku Evropské unie a NATO. Zabývá se také děním v Beneluxu. Před bruselskou misí pracovala několik let jako politická reportérka Českého rozhlasu v České republice. Je spoluautorkou podcastu Bruselské chlebíčky, který se zabývá aktuálními tématy evropské politiky.

Na EduCafé se můžete registrovat prostřednictvím online formuláře.  

EduCafé May 2023