Změny v hodnocení projektových žádostí ERC

CZELO

Vědecká rada ERC rozhodla o změnách formulářů žádostí a postupu hodnocení ERC pro výzvy 2024.

Novinkou bude zjednodušení a sloučení šablon pro životopisy a záznamy vědecké praxe. Žadatelé zde budou moci také přidávat krátká vysvětlení poskytnutých informací. Kromě toho budou žadatelé vyzváni, aby vysvětlili případné přerušení kariéry a aby popsali své výjimečné příspěvky pro výzkumnou komunitu. Jedním z důsledků těchto změn je, že profily hlavních řešitelů ERC, které jsou známé z předchozích pracovních programů, již nebudou nutné.

V rámci hodnocení bude zároveň nově kladen mnohem vetší důraz na samotnou projektovou žádost než na dosavadní úspěchy žadatelů.  Všechny novinky naleznete v pracovním programu ERC 2024 a souvisejících pokynech.