Zjistěte více o aktivitách regionálního inovačního programu EIT

CZELO

Evropský inovační a technologický institut zveřejnil zprávu o aktivitách regionálního inovačního programu EIT (EIT RIS) za období 2019–2020. Nově zveřejněná zpráva poskytuje přehled o pokroku programu EIT RIS a jeho úspěších od jeho zavedení v roce 2014 se zvláštním zaměřením na služby poskytované v letech 2019 a 2020, jako jsou služby podpory podnikání ke zvýšení počtu a obchodní vyspělosti start-upů pocházejících ze zemí EIT RIS nebo vzdělávací a inovační aktivity, které napomohly k vytvoření nové generace inovátorů.

Program EIT RIS je určen pro členské státy EU a země přidružené k programu Horizont 2020, které jsou mírnými a slabými inovátory. Kromě toho se zaměřuje na země, které mají omezenou nebo žádnou účast na aktivitách Společenství EIT. Právě díky spolupráci s místními hráči a usnadnění přístupu ke službám pro zřizovaní podniků pomáhá EIT RIS přinášet inovace do všech koutů Evropy.