Zapojte se do třetí výzvy pro projekty malého rozsahu v rámci Inovačního fondu

CZELO

Pro zájemce o výzvu proběhne dne 20. dubna online informační den.

Evropská komise spustila třetí výzvu k předkládání návrhů na projekty malého rozsahu v rámci Inovačního fondu

Výzva je zaměřena na projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, dekarbonizace energeticky náročných průmyslových odvětví, ukládání energie a zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Na podporu projektů je alokováno 100 milionů eur ve formě grantů na financování projektů malého rozsahu s kapitálovými výdaji od 2,5 do 7,5 milionu eur. Inovační fond bude financovat až 60 % celkových kapitálových výdajů. Projekty budou hodnoceny na základě následujících kritérií: potenciál k omezení emisí skleníkových plynů, inovační potenciál, finanční, technická a provozní vyspělost, potenciál rychlého rozvoje a nákladová efektivnost.  

Projekty mohou být realizovány v kterémkoli členském státě EU, na Islandu nebo v Norsku. Výzva je otevřená do 19. září 2023. Výsledky hodnocení budou zveřejněny v prvním čtvrtletí roku 2024. Dle předběžného harmonogramu se očekává, že vybraným projektům budou granty uděleny v červnu 2024.  

V rámci výzev Inovačního fondu vyzývá Evropská komise neúspěšné projekty, aby opětovně podaly svou projektovou žádost. K tomu jim může pomoci Evropská investiční banka, která uděluje podporu těm projektům, které byly vyhodnoceny jako slibné, ale zároveň nejsou dostatečně propracované na to, aby mohly získat grant. 

CZELO_2023_Infoday_Innovation Fund

Pro zájemce organizuje agentura CINEA společně s GŘ CLIMA online informační den, na kterém bude výzva představena. Účastníci také získají praktické tipy, jak uspět ve své projektové žádosti. Akce proběhne dne 20. dubna. Informační den můžete sledovat na webu GŘ CLIMA.  

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.