Zapojte se do programu MSCA4Ukraine!

CZELO

MSCA4Ukraine, s celkovým rozpočtem 25 milionů EUR, bude poskytovat stipendia pro doktorandy a postdoktorandské výzkumníky.

Evropská komise otevřela dlouho očekávanou výzvu pro výzkumné pracovníky, kteří museli utéct z Ukrajiny – MSCA4Ukraine. Stalo se tak při příležitosti Evropských dní pro výzkum a inovace. Zapojení do programu umožní akademickým i neakademickým organizacím v členských státech a zemích přidružených k programu Horizont Evropa hostit výzkumné pracovníky z Ukrajiny po dobu šesti měsíců až dvou let.

Iniciativa MSCA4Ukraine vznikla v rámci reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu a na základě potřeby rychle podpořit výzkumné pracovníky z Ukrajiny a umožnit jim pokračovat v práci v Evropě. Cílem programu je rovněž usnadnit návrat vědců zpět na Ukrajinu, jakmile to podmínky dovolí, za účelem obnovy výzkumné a inovační kapacity země.

Úkolem programu je umožnit špičkovým vědcům z Ukrajiny pokračovat ve své práci v jakékoli oblasti výzkumu a inovací a poskytnout jim ideální podmínky a přístup k odborné přípravě, dovednostem a možnostem profesního rozvoje.

Koordinátorem konsorcia, které bude odpovědné za implementaci programu je asociace Scholars at Risk Europe hostovaná na Maynooth University v Irsku. Dalšími partnery jsou německá nadace Alexandra von Humboldta, Evropská univerzitní asociace (EUA) a francouzský národní program PAUSE hostovaný Collège de France.

Hostitelské organizace a výzkumní pracovníci, kteří mají zájem se do programu zapojit již mohou začít připravovat své žádosti a na internetových stránkách MSCA4Ukraine využít zprostředkovatelských služeb týkajících se navazování kontaktů a konzultací souvisejících se specifikací výzvy. Žádosti je možné podávat průběžně, dokud nebudou vyčerpány všechny dostupné finanční prostředky.

Za účelem detailnějšího představení výzvy proběhne dne 6. října informační den.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.