Zapojte se do dotazníkového šetření k Evropskému výzkumnému prostoru

CZELO

Evropská komise zahájila začátkem dubna dotazníkové šetření zaměřené na podporu probíhající studie Evropské komise k vyhodnocení politického rámce Evropského výzkumného prostoru (ERA). Cílem studie je vyhodnotit účinnost a účelnost rámce politiky ERA v letech 2015–2020, včetně monitorovacího systému ERA Scoreboard, a jeho úlohy při podpoře provádění ERA na vnitrostátní úrovni a při stimulaci politických reforem v členských státech EU. Dotazníkové šetření je zaměřeno jak na výzkumné instituce, tak na národní tvůrce politik. Svůj názor můžete vyjádřit do 24. května 2021.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.