Zápis z pracovní skupiny IGLO pro vysokoškolské vzdělávání

CZELO

Přečtěte si zápis z posledního jednání skupiny IGLO HE na téma vysokoškolského balíčku.

V úterý 9. dubna se zástupci kanceláře CZELO zúčastnili jednání pracovní skupiny IGLO pro vysokoškolské vzdělávání. Během jednání zástupci Evropské komise představili nedávno zveřejněný vysokoškolský balíček, se specifickým zaměřením na Komunikaci Komise k plánu vedoucímu k Evropskému diplomu a na návrh Doporučení Rady pro evropský systém pro zajišťování kvality a uznávání ve VŠ vzdělávání. Okrajově byl v rámci jednání představen také návrh Doporučení Rady pro atraktivní a udržitelné kariéry ve VŠ vzdělávání

Balíček dokumentů byl nyní předán členským státům k diskuzi, případným úpravám a následnému schválení. 

Podrobnosti si můžete přečíst v zápise samotném (v angličtině).