Žádosti o ERC Starting granty 2021 v číslech. Co ukazují?

CZELO

Evropská rada pro výzkum (ERC) zveřejnila první statistiky k výzvě ERC Starting grant (Stg) s termínem uzávěrky 12. dubna 2021. K tomuto datu bylo podáno 4056 žádostí, což představuje 24% nárůst oproti předchozí StG výzvě v roce 2020. Největší část zaslaných projektů spadá do oblasti fyzikálních věd a inženýrství (Physical Sciences and Engineering), tzn. 1754 žádostí, což představuje 43,2 % z celkového počtu; následuje oblast sociálních a humanitních věd s 1185 zaslanými projekty (29,2 %) a poté vědy o živé přírodě (Life Sciences) − 1117 žádostí, což je 27,5 % ze všech zaslaných projektových žádostí. V dubnové uzávěrce StG grantu byl zaznamenán nepatrný nárůst žadatelek, které zaslaly 40 % žádostí, což je o 2 % více než ve StG výzvě v roce 2020.   

ERC odhaduje, že v roce 2021 by ERC Starting Grant mohlo získat 413 projektů, a vyčlenilo na jejich financování 619 milionů eur. V současné době se zaslané projekty nachází ve fázi hodnocení, úspěšné projekty by měly být oznámeny na konci roku 2021.