"Záchranná síť" pro britské výzkumníky byla prodloužena!

CZELO

Finanční záruka byla nově prodloužena pro výzvy s termínem uzávěrky do konce září.

Vláda Spojeného království oznámila další prodloužení finanční podpory pro uchazeče o financování z programu Horizont Evropa. Schéma, které bylo spuštěno v roce 2021, garantuje britským výzkumníkům úspěšným v projektech Horizont Evropa finanční záruky, aby mohli i nadále pokračovat ve svých výzkumných aktivitách.

Finanční záruka byla nově rozšířena na všechny výzvy s termínem uzávěrky do 30. září 2023. Cílem prodloužení je ochránit a podpořit britské výzkumníky v meziobdobí, dokud se Velká Británie nestane asociovanou zemí k rámcovému programu Horizont Evropa.

Financování bude nadále poskytováno prostřednictvím „UK Research and Innovation“. Podrobnosti o rozsahu a podmínkách prodloužení záruky jsou zveřejněny na jejich webové stránce.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.