"Záchranná síť" pro britské výzkumníky byla opět prodloužena!

CZELO

Finanční záruka byla nově prodloužena pro výzvy s termínem uzávěrky do konce června 2023.

Vláda Spojeného království oznámila prodloužení finanční podpory pro uchazeče o financování z programu Horizont Evropa. Schéma, které bylo spuštěno v roce 2021, garantuje britským výzkumníkům úspěšným v projektech Horizont Evropa finanční záruky, aby mohli i nadále pokračovat ve svých výzkumných aktivitách.

Finanční záruka byla nově rozšířena na všechny výzvy s termínem uzávěrky do konce června 2023. Cílem prodloužení je ochránit a podpořit britské výzkumníky v meziobdobí, dokud se Velká Británie nestane asociovanou zemí k rámcovému programu Horizont Evropa.

Financování bude nadále poskytováno prostřednictvím „UK Research and Innovation“. Podrobnosti o rozsahu a podmínkách prodloužení záruky budou zveřejněny na jejich webové stránce. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Kromě toho se koncem minulého měsíce Evropské komisi a vládě Spojeného království podařilo dosáhnout principiální politické dohody ohledně Windsorského rámce, která umožňuje oběma stranám zahájit novou kapitolu jejich partnerství. Jedná se o komplexní soubor společných řešení, která mají s konečnou platností odstranit praktické obtíže, na které občané a podniky v Severním Irsku narážejí, a zajistit jim dlouhodobou jistotu a předvídatelnost dalšího vývoje. Významným důsledkem této politické dohody v kontextu evropské vědy, výzkumu a inovací je zahájení procesu asociace Spojeného království k programu Horizont Evropa. Stane se tak po schválení a ratifikaci Windsorského rámce ve Spojeném království.